Đâu là chiếc ghế công thái học dành cho bạn?

ghe-cong-thai-hoc-epione-fortischair-front

FortisChair

3.990.000đ

All Black

Màu sắc

D 690mm x R 660mm x C 1270mm

Kích thước

ALLS Dual

Bản lưng
file ve

Linked-Fit

Tựa đầu
file ve

Kerta 3D

Kê tay

140kg

Tải trọng tối đa

BasicFunction

Bộ máy

file ve

BreathMesh

Chất liệu lưới

file ve

Không hỗ trợ

Kê chân

2 Năm

Chế độ bảo hành

EasyChair 2.0

6.690.000đ

All Black / Cool Gray

Màu sắc

D 630mm x R 500mm x C 1235mm

Kích thước

ATLAS

Bản lưng
file ve

Pro-Fit 3D

Tựa đầu
file ve

Kerta 3D

Kê tay

140kg

Tải trọng tối đa

MultiFunction

Bộ máy

file ve

Krall + Roth

Chất liệu lưới

file ve

Hỗ trợ

Kê chân

3 Năm

Chế độ bảo hành

ErgoChair Pro 2.0

8.990.000đ

All Black / Cool Gray

Màu sắc

D 630mm x R 630mm x C 1250mm

Kích thước

ATLAS 2.0

Bản lưng
file ve

Pro-Fit 3D

Tựa đầu
file ve

Kerta 4D

Kê tay

140kg

Tải trọng tối đa

MultiFunction

Bộ máy

file ve

Krall + Roth

Chất liệu lưới

file ve

Hỗ trợ

Kê chân

5 Năm

Chế độ bảo hành

Ghế công thái học Epione AliusChair Cool Gray Front

AliusChair

13.990.000đ

All Black / Cool Gray

Màu sắc

D 660mm x R 660mm x C 1300mm

Kích thước

file ve

Clover-Fit

Bản lưng
file ve

Pro-Fit 3D

Tựa đầu
file ve

Kerta 5D

Kê tay

140kg

Tải trọng tối đa

MultiFunction

Bộ máy

file ve

Flex Mesh

Chất liệu lưới

file ve

Tích hợp sẵn

Kê chân

5 Năm

Chế độ bảo hành